Algemene dependencies installeren
Tijd: 15 minuten
Verschillende onderdelen binnen de guide zijn afhankelijk van dezelfde soort tools of programmeertalen. Zo zijn de Lightning Network Daemon en LND Connect afhankelijk van de taal Golang en zijn Ride The Lightning, Lighting Terminal en BTC RPC Explorer allemaal afhankelijk van NodeJS.
Om niet in herhaling te vallen door in ieder onderdeel te benoemen hoe een afhankelijkheid geinstalleerd dient te worden, is deze pagina de waar naar verwezen wordt. Zo kunnen eventuele updates ook centraal verwerkt worden waardoor alle onderdelen die hierop voort bouwen profiteren.

Golang

Golang (Go) is een programmeertaal ontwikkeld door Google. Het is een vrij jonge taal uitgebracht in 2009. De lightning implementatie genaamd LND is hierop gebouwd. Aangezien we LND zelf gaan compilen, hebben we Go nodig.

Oude versie verwijderen (optioneel)

Dit deel is alleen nodig als je Go al een keer geïnstalleerd had op je Pi middels sudo apt install. De versie die je op die manier hebt geïnstalleerd dient eerst te worden verwijderd.
1
sudo apt remove golang-go
Copied!
1
sudo apt autoremove golang-go
Copied!
1
sudo apt purge golang-go
Copied!

Installeren

Nadat de oude versie is verwijderd kunnen we de nieuwe installeren. Op moment van schrijven is v1.17.6 het meest recent. Als er een nieuwe versie is die je wil installeren (of omdat een latere versie van LND dat vereist), let er dan op dat je een ARM64 versie van Go download voor je Raspberry Pi. Als je bijvoorbeeld op een Intel NUC draait, dan heb je de amd64 versie nodig.
1
wget https://go.dev/dl/go1.17.6.linux-arm64.tar.gz
Copied!
1
sudo tar -C /usr/local -xzf go1.17.6.linux-arm64.tar.gz
Copied!
1
rm go1.17.6.linux-arm64.tar.gz
Copied!

Updaten

Voordat je kunt updaten dien je de oude versie te verwijderen. Dat doe je met dit commando:
1
sudo rm -rf /usr/local/go
Copied!
Zodra je de oude versie verwijderd hebt, kun je de drie commando's onder het vorige kopje uitvoeren.

Referencies updaten

Om Go lekker te laten werken moeten we wat paden aanpassen. Daarvoor passen we het profile bestand aan.
1
nano ~/.profile
Copied!
Waarschijnlijk zie je al wat staan in het bestand. Dat is goed en moet je laten staan. Plak er het volgende onderaan erin:
1
export GOPATH=$HOME/go
2
export PATH=$PATH:$GOPATH/bin
3
export PATH=$PATH:$GOPATH/bin:/usr/local/go/bin
Copied!
Sla het op met Ctrl + X en Y. Nadat het opgeslagen is kun je profile inladen.
1
. ~/.profile
Copied!
Om zeker van de te zijn dat alles werkt log je uit met "exit" en start je een nieuwe SSH verbinding. Check de Go versie met:
1
go version
Copied!
Als het goed is zie je go version go1.17.6 linux/arm64 verschijnen.

NodeJS

Net als dat Golang binnengehaald moest worden, gaan we nu NodeJS binnenhalen. We willen de nieuwste versie, dus draaien eerst een scriptje. Zorg allereerst dat je in de home directory zit met cd ~ commando. Voer daarna het script uit.
1
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
Copied!
Nadat het scriptje zijn werk gedaan heeft, kunnen we NodeJS installeren.
1
sudo apt install nodejs -y
Copied!
Check of je de juiste versie hebt met:
1
node --version
2
3
# Verwachte output: v16.13.1
Copied!

Yarn

Download en installeer Yarn.
1
curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
2
3
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
4
5
sudo apt update && sudo apt install yarn -y
Copied!
Controleer of Yarn is geïnstalleerd.
1
yarn --version
2
3
# Verwachte output: 1.22.17
Copied!
Last modified 1d ago