Thunderhub
Tijd: 20 minuten
Thunderhub is net als Ride The Lightning een beheertool voor jouw node. Bezoek de website om alle features te ontdekken.

Benodigdheden

Broncode

Download de broncode van Thunderhub.
1
git clone https://github.com/apotdevin/thunderhub.git
Copied!
Ga naar de code.
1
cd thunderhub
Copied!
Pak de laatste versie/tag/release.
1
git checkout v0.12.30
Copied!
Haal alle benodigde software dependencies binnen.
1
npm install
Copied!
Of als je liever Yarn gebruikt, voer dan yarnuit.

Configuratie

Maak het bestand .env.local:
1
nano .env.local
Copied!
Plak het volgende erin:
1
# -----------
2
# Interface Configs
3
# -----------
4
THEME='dark'
5
CURRENCY='sat'
6
7
# -----------
8
# Account Configs
9
# -----------
10
ACCOUNT_CONFIG_PATH='/home/pi/.thunderhub/config.yaml'
Copied!
Sla het op met Ctrl + X en bevestig met Y. Dit is een minimale setup qua configuratie. Meer parameters die je kunt gebruiken vind je in het .env bestand.
Nu gaan we terug naar je home directory en maken daar een map aan met de naam .thunderhub. In deze map maken we een config bestand aan voor Thunderhub.
1
cd ~
2
mkdir .thunderhub
3
cd .thunderhub
4
nano config.yaml
Copied!
Plak dit erin:
1
masterPassword: 'password' # Default password unless defined in account
2
defaultNetwork: 'mainnet' # Default network unless defined in account
3
accounts:
4
- name: '<kies_een_naam>'
5
serverUrl: '127.0.0.1:10009'
6
# network: Leave without network and it will use the default network
7
lndDir: '/home/pi/.lnd'
Copied!
Sla het op met Ctrl + X en bevestig met Y. Het masterPassword kun je naar wens aanpassen en heb je nodig om in te loggen in Thunderhub in je browser straks. Nadat je Thunderhub voor de eerste keer hebt opgestart, wordt dit wachtwoord herschreven met een hashed waarde.

Installatie

We gaan weer terug naar de map met de Thunderhub software:
1
cd ~
2
cd thunderhub
Copied!
Installeer Thunderhub:
1
npm run build
Copied!
Als je de app met Yarn wilt installeren, voer dan het volgende uit:
1
yarn build
Copied!

Firewall

Zet port 4000 open.
1
sudo ufw allow 4000 comment "Port voor Thunderhub"
Copied!
Mocht je Thunderhub van buiten je netwerk willen gebruiken, moet je port 4000 op je router opengooien en verkeer doorsturen naar je Pi.

Automatiseren

Hoe laat je Thunderhub automatisch opstarten? Daarvoor maken we een Thunderhub service bestand aan:
1
sudo nano /etc/systemd/system/thunderhub.service
Copied!
Plak er dit in.
1
[Unit]
2
Description=Thunderhub
3
Wants=lnd.service
4
After=lnd.service
5
6
[Service]
7
User=pi
8
WorkingDirectory=/home/pi/thunderhub
9
ExecStart=/usr/bin/npm start -- -p 4000
10
Restart=always
11
TimeoutSec=120
12
RestartSec=30
13
14
[Install]
15
WantedBy=multi-user.target
Copied!
Mocht je gebruik maken van LiT, vervang dan lnd.service met lit.service
Sla het weer op met Ctrl + X en bevestig met Y. De applicatie wordt gestart op poort 4000. Standaard is dit poort 3000, maar deze poort wordt ook gebruikt voor de Ride The Lightning applicatie.
Het systeem moet op de hoogte gesteld worden van de nieuwe service en kan daarna gestart worden.
1
sudo systemctl enable thunderhub
Copied!
1
sudo systemctl start thunderhub
Copied!
Wil je zien of alles goed is opgestart, voer dan dit uit:
1
systemctl status thunderhub
Copied!
Wil je een overzicht van de status over meerdere sessie, gebruik dan dit:
1
sudo journalctl -f -u thunderhub
Copied!

Gebruiken

Ga naar http://[het ip adres van je Pi]:4000 in je browser om Thunderhub te openen. Gebruik het wachtwoord password om in te loggen tenzij je een ander wachtwoord hebt ingevuld in het config.yaml bestand.

Updaten

Stop de Thunderhub service.
1
sudo systemctl stop thunderhub
Copied!
Ga naar de applicatie directory.
1
cd ~/thunderhub
Copied!
Update de repository met de laatste wijzigingen via Git.
1
git fetch --all
Copied!
Toon de laatste versie/tag/release.
1
git describe --tags `git rev-list --tags --max-count=1`
Copied!
Haal de wijzigingen op van de laatste versie.
1
git checkout -f <OUTPUT VAN DE VORIGE STAP> #bijvoorbeeld v0.12.30
Copied!
Installeer de software.
1
npm install
2
3
npm run build
Copied!
Start de Thunderhub service.
1
sudo systemctl start thunderhub
Copied!
Thunderhub is nu bijgewerkt!
Last modified 16d ago