Ride The Lightning
Tijd: 15 minuten
De Lightnig Network CLI (lncli) is wel geinig, maar niet heel praktisch. Daarom installeren we Ride The Lightning (RTL). Een gebruiksvriendelijk voorkantje voor LND.
Let op: dit onderdeel is afhankelijk van de NodeJS installatie. Je kunt niet verder als je NodeJS niet geinstalleerd hebt op de Raspberry Pi.

Installatie

Tijd om de broncode van RTL op te halen.
1
git clone https://github.com/Ride-The-Lightning/RTL
Copied!
Duik de code in.
1
cd RTL
Copied!
Pak de laatste versie/tag/release.
1
git checkout v0.11.2
Copied!
Installeer nu RTL. Let op, dit kan zo'n 10 minuten duren.
1
npm install --only=prod
Copied!

Configuratie

Ook RTL moet ingesteld worden. Maak het configuratiebestand aan (nog steeds in de /home/pi/RTL map).
1
nano RTL-Config.json
Copied!
Plak er dit in.
1
{
2
"multiPass": "password",
3
"port": "3000",
4
"defaultNodeIndex": 1,
5
"SSO": {
6
"rtlSSO": 0,
7
"rtlCookiePath": "",
8
"logoutRedirectLink": ""
9
},
10
"nodes": [
11
{
12
"index": 1,
13
"lnNode": "JOUW_ALIAS",
14
"lnImplementation": "LND",
15
"Authentication": {
16
"macaroonPath": "/home/pi/.lnd/data/chain/bitcoin/mainnet",
17
"configPath": "/home/pi/.lnd/lnd.conf"
18
},
19
"Settings": {
20
"userPersona": "OPERATOR",
21
"themeMode": "NIGHT",
22
"themeColor": "TEAL",
23
"bitcoindConfigPath": "/home/pi/.bitcoin/bitcoin.conf",
24
"enableLogging": true,
25
"fiatConversion": false,
26
"lnServerUrl": "https://127.0.0.1:8080"
27
}
28
}
29
]
30
}
Copied!
Vul bij JOUW_ALIAS de alias van jouw Lightning node in. Sla het op met Ctrl + X en bevestig met Y.

Firewall

Zet port 3000 open.
1
sudo ufw allow 3000 comment "Port voor Ride the Lightning"
Copied!
Mocht je RTL van buiten je netwerk willen gebruiken, moet je port 3000 op je router opengooien en verkeer doorsturen naar je Pi.

Automatiseren

1
sudo nano /etc/systemd/system/rtl.service
Copied!
Plak er dit in.
1
[Unit]
2
Description=Ride The Lightning Daemon
3
Wants=lnd.service
4
After=lnd.service
5
6
[Service]
7
User=pi
8
ExecStart=/usr/bin/node /home/pi/RTL/rtl.js
9
Restart=always
10
TimeoutSec=120
11
RestartSec=30
12
13
[Install]
14
WantedBy=multi-user.target
Copied!
Mocht je gebruik maken van LiT, vervang dan lnd.service met lit.service
Sla het weer op met Ctrl + X en bevestig met Y.
Het systeem moet op de hoogte gesteld worden van de nieuwe service en kan daarna gestart worden.
1
sudo systemctl enable rtl
Copied!
1
sudo systemctl start rtl
Copied!
Wil je zien of alles goed is opgestart, voer dan dit uit:
1
systemctl status rtl
Copied!
Wil je een overzicht van de status over meerdere sessie, gebruik dan dit:
1
sudo journalctl -f -u rtl
Copied!

Gebruik

Ga via je favoriete browser naar het ip adres van je Pi:3000. Bij mij is dat 192.168.1.6:3000. De RTL interface zal verschijnen en vragen om een wachtwoord. Het standaard wachtwoord is "password". Na de eerste keer inloggen mag je zelf een wachtwoord instellen. Mocht LND net opgestart zijn, zal RTL ook vragen om dát wachtwoord.

Updaten

Stop de RTL service.
1
sudo systemctl stop rtl
Copied!
Ga naar de applicatie directory.
1
cd ~/RTL
Copied!
Update de repository met de laatste wijzigingen via Git.
1
git fetch --all
Copied!
Toon de laatste versie/tag/release.
1
git describe --tags `git rev-list --tags --max-count=1`
Copied!
Haal de wijzigingen op van de laatste versie.
1
git checkout -f <OUTPUT VAN DE VORIGE STAP> # bijvoorbeeld v0.11.2
Copied!
Installeer de software.
1
npm install --only=prod
Copied!
Start de RTL service.
1
sudo systemctl start rtl
Copied!
RTL is nu bijgewerkt!
Last modified 1mo ago