Ride The Lightning

Tijd: 15 minuten

De Lightnig Network CLI (lncli) is wel geinig, maar niet heel praktisch. Daarom gaan we Ride The Lightning (RTL) installeren. Een gebruiksvriendelijk voorkantje voor LND.

Let op: dit onderdeel is afhankelijk van de NodeJS installatie. Je kunt niet verder als je NodeJS niet geinstalleerd hebt op de Raspberry Pi.

Installatie

Tijd om de broncode van RTL op te halen.

git clone https://github.com/Ride-The-Lightning/RTL

Duik de code in.

cd RTL

Installeer nu RTL. Let op, dit kan zo'n 10 minuten duren.

npm install --only=prod

Configuratie

Ook RTL moet ingesteld worden. Maak het configuratiebestand aan (nog steeds in de /home/pi/RTL map).

nano RTL-Config.json

Plak er dit in.

{
"multiPass": "password",
"port": "3000",
"defaultNodeIndex": 1,
"SSO": {
"rtlSSO": 0,
"rtlCookiePath": "",
"logoutRedirectLink": ""
},
"nodes": [
{
"index": 1,
"lnNode": "JOUW_ALIAS",
"lnImplementation": "LND",
"Authentication": {
"macaroonPath": "/home/pi/.lnd/data/chain/bitcoin/mainnet",
"configPath": "/home/pi/.lnd/lnd.conf"
},
"Settings": {
"userPersona": "OPERATOR",
"themeMode": "NIGHT",
"themeColor": "TEAL",
"bitcoindConfigPath": "/home/pi/.bitcoin/bitcoin.conf",
"enableLogging": true,
"fiatConversion": false,
"lnServerUrl": "https://127.0.0.1:8080"
}
}
]
}

Vul bij JOUW_ALIAS de alias van jouw Lightning node in. Sla het op met Ctrl + X en bevestig met Y.

Automatiseren

sudo nano /etc/systemd/system/rtl.service

Plak er dit in.

[Unit]
Description=Ride The Lightning Daemon
Wants=lnd.service
After=lnd.service
[Service]
User=pi
ExecStart=/usr/bin/node /home/pi/RTL/rtl.js
Restart=always
TimeoutSec=120
RestartSec=30
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Sla het weer op met Ctrl + X en bevestig met Y.

Het systeem moet op de hoogte gesteld worden van de nieuwe service en kan daarna gestart worden.

sudo systemctl enable rtl
sudo systemctl start rtl

Wil je zien of alles goed is opgestart, voer dan dit uit:

systemctl status rtl

Wil je een overzicht van de status over meerdere sessie, gebruik dan dit:

sudo journalctl -f -u rtl

Gebruik

Ga via je favoriete browser naar het ip adres van je Pi:3000. Bij mij is dat 192.168.1.6:3000. De RTL interface zal verschijnen en vragen om een wachtwoord. Het standaard wachtwoord is "password". Na de eerste keer inloggen mag je zelf een wachtwoord instellen. Mocht LND net opgestart zijn, zal RTL ook vragen om dát wachtwoord.

Bereikbaar over Tor

Dit blijkt ietwat lastig te zijn. Meer info volgt.