LND Connect
Tijd: 4 minuten
LND Connect (vaak lndconnect genoemd) is een tool ontwikkeld door de makers van Zap wallet. De tool genereert een QR code of stuk tekst waarmee een wallet gekoppeld kan worden aan je node. In dit onderdeel van de guide zullen we enkel lndconnect installeren. Het gebruik komt terug in wallet onderdelen van deze guide, zoals het Zap (iOS) onderdeel.
SSH om te beginnen in je Pi. Als het goed is heb je Go al op je machine staan. Dat is mooi, want dan kunnen we direct van start. Ga eerst naar je home directory.
1
cd ~
Copied!
Haal de broncode van lndconnect binnen.
1
git clone https://github.com/LN-Zap/lndconnect.git
Copied!
Na het binnenhalen moeten we naar de juiste map. We moeten ook een paar extra go-commando's geven, omdat de sourcecode nog niet is aangepast voor recente versies van go.
1
cd lndconnect
2
3
go mod init github.com/LN-Zap/lndconnect
4
5
go get github.com/lightningnetwork/lnd/[email protected]
6
7
go mod tidy
Copied!
Ten slotte kunnen we het installeren.
1
make
Copied!
En testen of het werkt.
1
lndconnect --host test123.onion --port=8080 --nocert -j
Copied!
Als het goed is, krijg je output die lijkt op het volgende.
1
lndconnect://test123.onion:8080?macaroon=[EEN_LANGE_REGEL_MET_WILLEKEURIG_AANDOENDE_LETTERS_EN_CIJFERS]
Copied!
Last modified 4mo ago
Copy link