LND Admin

Tijd: 10 minuten

Een tool afkomstig van dezelfde maker als BTC RPC Explorer. LND Admin doet eigenlijk hetzelfde als Ride the Lightning en Thunderhub. Er is in Lightning land veel variatie en voor ieder wat wils. Daarom mag LND Admin zeker niet ontbreken.

Benodigdheden

Broncode

Zorg eerst dat je in je home directory zit met cd ~. Haal dan de broncode binnen.

git clone https://github.com/janoside/lnd-admin

Navigeer daarna de map in.

cd lnd-admin

Pak de laatste versie/tag/release.

git checkout v0.10.12

Installeer LND Admin met NPM.

npm install

Firewall

We starten LND Admin niet direct. Eerst moet de firewall nog opengezet worden voor de juiste port.

sudo ufw allow 3004 comment "Port voor LND Admin"

Automatiseren

Het automatiseren zorgt ervoor dat LND Admin automatisch opstart bij het opstarten van je Pi. Handig, want dan hoef je het niet met de hand te doen. Het automatiseren gaat op dezelfde wijze als in de rest van de gids. Maar eerst een service aan.

sudo nano /etc/systemd/system/lnd-admin.service

Plak er dit in.

[Unit]
Description=LND Admin
Wants=lnd.service
After=lnd.service
[Service]
User=pi
WorkingDirectory=/home/pi/lnd-admin
ExecStart=/usr/bin/npm start
Restart=always
TimeoutSec=120
RestartSec=30
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Mocht je gebruik maken van LiT, vervang dan lnd.service met lit.service

Sla het weer op met Ctrl + X en bevestig met Y. De applicatie wordt gestart op port 3004.

Het systeem moet op de hoogte gesteld worden van de nieuwe service en kan daarna gestart worden.

sudo systemctl enable lnd-admin
sudo systemctl start lnd-admin

Wil je zien of alles goed is opgestart, voer dan dit uit:

systemctl status lnd-admin

Wil je een overzicht van de status over meerdere sessie, gebruik dan dit:

sudo journalctl -f -u lnd-admin

Opstarten

De eerste keer dat je LND Admin opstart, moet je de configuratie stappen doorlopen. Ga naar <het IP adres van je Pi>:3004 met je favoriete browser. Bij mij is dat 192.168.1.6:3004. LND Admin wil een admin password hebben. Dit mag je zelf verzinnen. Daarna vraagt de configuratie om vier variabelen van LND.

  • De host

  • Het portnummer

  • Het pad naar de admin macaroon

  • En het pad naar het TLS certificaat

Configuratie scherm met de juiste velden

Vul dit in:

  • Host: localhost

  • Port: 10009

  • Admin Macaroon Filepath: /home/pi/.lnd/data/chain/bitcoin/mainnet/admin.macaroon

  • TLS Certificate Filepath: /home/pi/.lnd/tls.cert

Na een seconde of 20 zal er een scherm verschijnen met de melding dat het gelukt is!