The Road to Node
Search…
Updaten
Tijd: 1.5 uur
Zorg voordat je van start gaat dat je Pi up-to-date is met sudo apt update en sudo apt upgrade -y.
Ga naar de applicatie directory.
1
cd ~/bitcoin
Copied!
Update de repository met de laatste wijzigingen via Git.
1
git fetch --all
Copied!
Toon de laatste versie/tag/release.
1
git describe --tags `git rev-list --tags --max-count=1`
Copied!
Haal de wijzigingen op van de laatste versie.
1
git checkout -f <OUTPUT VAN DE VORIGE STAP> #voorbeeld: v22.0
Copied!
Build bitcoin core opnieuw op basis van de zojuist uitgecheckte versie van de broncode. Door de toevoeging van -j $(nproc) worden alle cores gebruikt van de CPU en zou de build sneller verlopen dan zonder deze toevoeging.
1
make -j $(nproc)
Copied!
De build zal met ongeveer een uur klaar zijn. Mooi moment voor een biertje of kopje koffie!
Stop de LND service en andere services die afhankelijk zijn van Bitcoin zoals de btc-rpc-explorer en Electrum Personal Server of Electrum X mocht je die geïnstalleerd hebben.
1
sudo systemctl stop lnd
2
sudo systemctl stop rtl
3
sudo systemctl stop btc-rpc-explorer
4
sudo systemctl stop eps
Copied!
Stop de bitcoind service.
1
sudo systemctl stop bitcoind
Copied!
Installeer nu de software. Dit duurt maximaal 5 minuten.
1
sudo make install
Copied!
Start de service bitcoin. De service zal vrij snel gestart zijn maar de blockchain moet mogelijk nog een aantal blocks downloaden, afhankelijk van hoe lang de service gestopt was.
1
sudo systemctl start bitcoind
Copied!
Start de service LND (vergeet deze niet te unlocken) en andere services. LND unlocken zal pas kunnen nadat de blockchain van bitcoin weer synchroon is na de start. Controleer met tail -f -n 200 .bitcoin/debug.log hoe ver deze is. Services start je weer op deze manier:
1
sudo systemctl start lnd
Copied!
Check de huidige versie van bitcoin core.
1
bitcoin-cli --version
Copied!
De output zal lijken op Bitcoin Core RPC client v22.0
Bitcoin core is nu bijgewerkt!
Last modified 26d ago
Copy link