Automatiseren
Tijd: 5 minuten
Het mooiste is als bitcoind automatisch opstart, in plaats van dat je het handmatig moet doen. Dit kan handig zijn na het opnieuw opstarten van je Pi of als bitcoind crasht. Linux heeft daar systemd services voor. Zorg voordat je aan de slag gaat met de automatisering, dat Bitcoin Core (bitcoind) uit staat. Doe dit met:
1
bitcoin-cli stop
Copied!
Zodra bitcoind uit staat kunnen we een service aanmaken.
1
sudo nano /etc/systemd/system/bitcoind.service
Copied!
Plak er dit in.
1
[Unit]
2
Description=Bitcoin Daemon
3
After=network.target
4
5
[Service]
6
User=pi
7
PIDFile=/home/pi/.bitcoin/bitcoind.pid
8
ExecStart=/usr/local/bin/bitcoind
9
Restart=always
10
TimeoutSec=120
11
RestartSec=30
12
13
[Install]
14
WantedBy=multi-user.target
Copied!
Sla het weer op met Ctrl + X en bevestig met Y.
Het systeem moet op de hoogte gesteld worden van de nieuwe service en kan daarna gestart worden.
1
sudo systemctl enable bitcoind
Copied!
1
sudo systemctl start bitcoind
Copied!
Wil je zien of alles goed is opgestart, voer dan onderstaande uit. Let op: het kan even een minuutje duren voordat je te zien krijgt dat alles naar behoren werkt.
1
systemctl status bitcoind
Copied!
Het zou kunnen dat het niet in een keer werkt. Je output zal dan hierop lijken:
1
● bitcoind.service - Bitcoin Daemon
2
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/bitcoind.service; enabled; vendor preset: enabled)
3
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2020-11-22 16:36:03 GMT; 7s ago
4
Process: 29164 ExecStart=/usr/local/bin/bitcoind (code=exited, status=1/FAILURE)
5
Main PID: 29164 (code=exited, status=1/FAILURE)
Copied!
Probeer het commando een paar keer uit te voeren, want het duurt hooguit een minuutje voordat bitcoind goed is opgestart middels de service. De output zou dan hier iets van weg moeten hebben:
1
● bitcoind.service - Bitcoin Daemon
2
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/bitcoind.service; enabled; vendor preset: enabled)
3
Active: active (running) since Sun 2020-11-22 17:11:11 GMT; 12min ago
4
Main PID: 29806 (bitcoind)
5
Tasks: 19 (limit: 4915)
6
CGroup: /system.slice/bitcoind.service
7
└─29806 /usr/local/bin/bitcoind
8
9
Nov 22 17:11:11 raspberrypi systemd[1]: Started Bitcoin Daemon.
Copied!
Wil je een overzicht van de status over meerdere sessie, gebruik dan dit:
1
sudo journalctl -f -u bitcoind
Copied!
Last modified 9mo ago
Copy link