Specter

Tijd: 5 minuten

Specter is in het leven geroepen om het opzetten van een multisig constructie makkelijker te maken. Het biedt een overzichtelijke tool welke je kunt inzien in je browser. Om dit onderdeel van de guide enigszins simpel te houden, moet je voor het gebruik van Specter fysiek toegang hebben tot je node. Om Specter te gebruiken en een multisig op te zetten, moet je namelijk jouw hardware wallets aansluiten op de Pi. Een duidelijke uitleg over het gebruik van Specter is onderaan de pagina te vinden. In dit onderdeel gaan we in op de installatie en het openen van Specter.

SSH in je Pi en voer het installatie commando uit voor de nodige tools.

sudo apt install libusb-1.0-0-dev libudev-dev python3-pip -y

Daarna installeer je Specter.

pip3 install cryptoadvance.specter

En tot slot start je Specter met:

python3 -m cryptoadvance.specter server --daemon --host 0.0.0.0

De tool zal nu in de achtergrond draaien op poortnummer :25441. Open je browser en ga naar het ip van je pi:poortnummer. Het zal iets weg hebben van: 192.168.1.6:25441.

Als je een firewall gebruik is het wel van belang dat je de bijbehorende port openzet.

sudo ufw allow 3000

Gebruik van Specter

Een uitgebreide video over het gebruik van Specter