Specter

Tijd: 5 minuten

Specter is in het leven geroepen om het opzetten van een multisig constructie makkelijker te maken. Het biedt een overzichtelijke tool welke je kunt inzien in je browser. Om dit onderdeel van de guide enigszins simpel te houden, moet je voor het gebruik van Specter fysiek toegang hebben tot je node. Om Specter te gebruiken en een multisig op te zetten, moet je namelijk jouw hardware wallets aansluiten op de Pi. Een duidelijke uitleg over het gebruik van Specter is onderaan de pagina te vinden. In dit onderdeel gaan we in op de installatie en het openen van Specter.

SSH in je Pi en voer het installatie commando uit voor de nodige tools.

sudo apt install libusb-1.0-0-dev libudev-dev python3-pip -y

Daarna installeer je Specter.

pip3 install cryptoadvance.specter

En tot slot start je Specter met:

python3 -m cryptoadvance.specter server --host 0.0.0.0 --port 25441

De tool zal nu in de achtergrond draaien op poortnummer :25441. Open je browser en ga naar het ip van je pi:poortnummer. Het zal iets weg hebben van: 192.168.1.6:25441.

Als je een firewall gebruik is het wel van belang dat je de bijbehorende port openzet.

sudo ufw allow 25441 comment "Port voor Specter"

Automatiseren

Net als bij alle andere tools in deze guide zullen we Specter in de achtergrond laten draaien. Zo hoef je niet iedere keer Specter handmatig op te starten voordat je er gebruik van kan maken.

Maak een service aan.

sudo nano /etc/systemd/system/specter.service

Plak er het volgende in.

[Unit]
Description=Specter
Wants=bitcoind.service
After=bitcoind.service
[Service]
ExecStart=python3 -m cryptoadvance.specter server --host 0.0.0.0 --port 25441
User=pi
Group=pi
Type=simple
Restart=on-failure
TimeoutSec=120
RestartSec=30
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Sla het bestand op met Ctrl + X gevolgd door Y.

Activeer de service.

sudo systemctl enable specter

En start de service op.

sudo systemctl start specter

Ga naar http://IP-ADRES VAN PI:25441 om te zien of het werkt. Bijvoorbeeld http://192.168.1.6:25441.

Updaten

Af en toe komt er een nieuwe versie van Specter uit. Updaten is best gemakkelijk. Eerst gooi je de service uit.

sudo systemctl stop specter

Het updaten doe je als volgt.

pip3 install cryptoadvance.specter --upgrade

Tot slot start je de service weer met het systemctl commando.

sudo systemctl start specter

Zodra je weer naar de Specter website toe gaat zoals eerder beschreven, zal je links onderin het versienummer zien staan.

Gebruik van Specter

Een uitgebreide video over het gebruik van Specter